ORGANOA ETA ORGANOGILEAK


Instrumentu honek aldi barroko eta neoklasiko guztian izan zuen garrantzia dela-eta, egokia iruditu zaigu kapitulu berezi bat eskaintzea. Orain arte erabilitako metodoari jarraikiz, datuak hurrenkera kronologikoan ipiniko ditugu.

162(?)

Aita Zuola Arantzazuko organogilea zela badakigu, aita Cerain[1] goardianoa zelarik.

1637

Arantzazuk ordurako organoa bazeukala badakigu, urte hartako irailean 100 erreal ordaindu zizkiotelako Juan García de Berásteguiri organoan lan egiteagatik: «travajar en la caja del horgano»[2].

1640

110 erreal ordaindu zizkioten aita Arcauteri arrazoi honengatik: «adrecar el organo y monacordios».[3]

1647-1648

1647ko ekainaren 2an frai Gaspar de Gamarra hautatu zuten goardiano, eta datu garrantzitsu gisa erabaki hau idatziz jaso zen: «adquirir un órgano».[4] Urte bereko abuztuan, organogileari eta haren mirabeari, «organista y su criado», 40 erreal ordaindu zizkieten Arantzazura joan zirenean organoa egiteko, «a concertarse para hacer el organo».[5]

Azkenik, 1648ko urtarrilean, ekonomia-liburuek honako hau jaso zuten:

«Por los portes de traer la caxa del organo y la cañuteria que tenia hecha en oña[te?] Jacinto del rrio que es el maestro que ha hecho el órgano. Se pagaron ciento y ochenta y dos reales en bellon y veinte Reales en plata… Ytten noventa y quatro reales que se pagaron a Joannes de Yrurreta entallador por quarenta y siete dias que travajo ayudando al organista en la obra del órgano … ».[6]

Ekonomia-liburuetan organo horri dagokionez agertzen diren zenbatekoak batuta, gutxi gorabehera 5.500 errealeko preziora heltzen da, zilar-kobrean. Urte horretako (1648) apirilean eta uztailean, aipatutako Jacinto del Ríori egindako ordainketen kontuak agertzen dira. Organogile hori Navarreten jaioa zen eta 1648an Azkoitiko (Gipuzkoa)[7] organoa ere eraiki zuen.

1656

Aita frai Francisco Lecuona goardiano zelarik (1656ko abuztuaren 5ean hautatu zuten), obra handia egin zen organoan,

«se hizo una grande obra en el Organo, caja nueva, dos teclados, dos flautados principales, veinte y ocho registros». [8]

1668

Maiatzaren 24an frai Francisco Gregorio Lazarraga hautatu zuten goardiano.

«gasto en su tiempo 16.673 en Obras las principales, componer el Organo, y hechar dos estribos fuertes para fortificar el sepulcro … ». [9]

Zorionez, organo horri buruzko dokumentu baliotsu bat daukagu[10]. Idazkia alde bakarrean daukan folio bat da, eta inskripzioak zera dio:

«Este organo de N. S.” de Aranzazu hizo el P. Fr. Joan Bapta. de Thelleria Religioso de N. P. San  Francisco año de 1668. Hijo de Zerayn del es [?] de Guipuzcoa reformo el de 1740 [sic] á expensas de las Limosnas que adquirio por los muchos Organos que hizo en Castilla, Navarra y otros paysses, en atencion á haver sido nacido en la Venta de Aranzazu, por casualidad de haver venido su Madre en Romeria, y ser también Baptizado en este Convento con licencia del Sr Cura de Oñate [sic]; y haver sido novicio en este sobre dicho Convento».

Dokumentu horretan, organo nagusiari buruzko erregistroak daude jasota. Aditu baten deskribapena da, heldulekuen eta sekretuko irristailu edo errotatxoen murrizketaren berri ematen baitu. Ez dira aipatzen ez kadeleta ez pedalierra. Tutuen kopuruaren eta haien kalitatearen deskribapena ere falta da.

Gehigarrian dokumentua kopiatu dugu, erregistroen hurrenkera eta kokapena aldatu gabe. Jarraian, erregistroak beren zenbaki-hurrenkeraren arabera idatzi ditugu, bi eskuak parekatuz erregistro berbereko kasuetan:

1- Flauta 13 nagusia (ezk. e.)

3 – Flauta 13 leuna (ezk. e.)

5- Flauta 26 (esk. e.)

6 – 8.a (ezk. e.)

8 – 12.a (ezk. e.)

10 – 15.a (ezk. e.)

12 – 19.’ (ezk. e.)

14 – Konposatuak (ezk. e.) 5 puntu bakoitzeko

16 – Zinbaloa (ezk. e.) 3 puntu bakoitzeko

18 – Gainzinbaloa (ezk. e.) 3 p. b.

20 – Gudu-tronpeta (ezk. e.)

21 – Errege-korneta (esk. e.) 6 puntu bakoitzeko

22 – Basoitxoa (ezk. e.)

24 – Errege-tronpeta (ezk. e.)

26 – Dultzaina (ezk. e.)

28 – Giza ahotsa (ezk. e.)

30 – Orloa (ezk. e.)

32 – Erregistro orokorra (ezk. e.)

34 – Txirimia (ezk. e.)

36 – Flauta-aldagailua (ezk. e.)

38 – Nasartea (ezk. e.)

40 – Nasartea (ezk. e.)

42 – Konposatuak (ezk. e.)

44 – Nasartea (ezk. e.), 2 hodi

puntu bakoitzeko, azken 4 puntuetan

izan ezik, puntu bakoitzeko 2 dauzkatelako

46- (20.arekin parekatua)

47- Oboea (esk. e.)

2 – Flauta 13 nagusia (esk. e.)
4 –  Flauta 13 leuna (esk. e.)

 

/ 7 – 8.a (esk. e.)

/ 9 – 12.a (esk. e.)
/ 11ª 15.a (esk. e.)

/ 13 – 19.a (esk. e.)

/ 15 – Konposatuak (esk. e.) 5 puntu bakoitzeko (betea)

/ 17 – Zinbaloa (esk. e.) 3 puntu bakoitzeko

/ 19 – Gainzinbaloa (esk. e.) 3 puntu bakoitzeko

/ 46 – Gudu-tronpeta (esk. e.)

 

/ 23 – Tronpeta nagusia (esk. e.)

/ 25 – Errege-tronpeta (esk. e.)

/ 27 – Dultzaina (esk. e.)

/ 29 – Giza ahotsa (esk. e.)

/ 31 – Orloa (esk. e.)

/ 33 – Erregistro orokorra (esk. e.) (edo sekretua)

/ 35 – Turuta (esk. e.)

/ 37 – Flauta-aldagailua (esk. e.)

/ 39 – Nasartea (esk. e.)

/ 41- Nasartea (esk. e.)

/ 43- Nasartea (esk. e.)

/ 45- Nasartea (esk. e.) 3 hodi puntu bakoitzeko

Guztira, eta erregistro orokorrak zenbatu gabe, 21 erregistro oso eta 3 erregistro erdi (Nos. 5, 21 eta 47) dira. Beraz, garairako organo txit errespetagarria da.

Besteak beste, auzi bat geratzen da ebazteke. Organo horrek teklatu 1 ala 2 zeuzkan? Tolosako organoa, 1686an frai José de Echevarríak eraikia, Arantzazukoa baino handiagoa zen eta teklatu[11] bakarra zeukan. Hala ere, badakigu Arantzazuko organoan 1656an, hau da, 12 urte lehenago, egindako obran bi teklatu, bi flautatu nagusi eta 28 erregistro zeuzkala. Tamalez, oraingoz ezin dugu askorik argitu.

1671

Ekainaren 29an, frai Ignacio Lizaur goardiano hautatu zuten eta gastatu zuenaren berri badugu, «gastó más de 3.500 en el Organo ….[12]

1682

Badirudi organoan erreforma bat egin zela, aita Lasak adierazten digunaren arabera:

«En el Libro de cuentas del Convento de Aránzazu del año 1682, detallando los gastos de los materiales de la reforma del órgano, se dice: “El Maestro Fr. José de Echabarria ha hecho gracia de su trabajo”». [13]

1739

Frai Mateo de Aramburuk, 1737az geroztik goardianoa izan baitzen, hirurtekoaren amaieran, 1739an, diru-kopuru bat utzi zuen: «dejó 5.500 rs para hacer el secreto nuevo de Organo con muchas aduciones … ».[14]

1743

Santiago de Aguinagak, 1743ko goardianoak, honako hau egin zuen:

«Desmonto el Organo y puso en la forma que hoy tiene hizo dos tribunas que estan delante del organo con sus rejas y gasto en estas obras más de 38.000». [15]

1814

«Yt Ciento treinta y dos rS a Manuel de Ugarte por afinar el organo a razon de 22 rS por día» [16](tardó, pues, 6 días)».

1818

Urtarrilean 14 erreal ordaindu zituzten honen truke: «Baldes para fuelles del organo». Otsailean, berriz, 24 ordaindu zizkioten «á Tomas pr 6 dias ocupados en la Composicion de los fuelles del Organo, y otros reparos del Convto».[17]

Organoari buruzko albisteak jasota geratu dira. Hitz egin dezagun orain organogileez. Zenbait frantziskotar gailendu ziren organogintzaren artean:

FRAI JOSEPH DE ElZAGA ECHEVARRIA

Gehienetan frai Joseph de Echevarría soilik deitzen diote. Eibarren (Gipuzkoa) jaio zen, eta zalantzarik gabe baiezta dezakegu organogintzan figura garrantzitsua izan zela. 1659ko azaroan, Eibarko Udalak jasota utzi zuen frai José de Echevarría herrian jaiotako auzotarrak fabrikatu zuela San Andres apostoluaren[18] parrokiako organoa. Egiazki oso gauza gutxi dakizkigu organogile horri buruz; Arantzazuko komentukoa izan ote zen ere ez dakigu. Bilboko komentuan egon zela adierazten duten datuak dauzkagu. Nolanahi ere, Arantzazuko organoan esku hartu zuenez, eta batez ere erlijioso frantziskotarra izan zenez, uste dugu merezi duela azterketatxo honetan barne hartzea.

1665ean Gasteizko San Frantziskoko organoa eraiki zuen[19]. 1667an, zortzi urte lehenago bere jaioterrian eraiki zuen organoa gozatu zuen eta zenbait erregistro gehitu zizkion. Urte berean, Arrateko santutegirako (Eibar, Gipuzkoa) organo bat egiteko eskaini zuen bere burua; organo hori 1816an kendu zuten, erabilezin bihurtu zelako.[20]

1677an Arrasateko (Gipuzkoa) San Joan Bataiatzailearen elizako organoa eraiki zuen, lankide honekin batera: «Joseph de Echevarria maestro artífice de hacer órganos, vecino de la villa de Oñate». Aita Donostiak[21] organo hori eraikitzeko kontratua kopiatu zuen. Bertan, zera irakur dezakegu: «otrosí sería de mucho lucimiento el que se pusiese el medio registro alto de clarines. Diferencia que en ningun órgano se ha executado, salvo en el Organo que agora he fabricado en el convento de San Diego de Alcalá de Henares y por ser tan relevante causara mas novedad aunque dificultosa en la execucion por lo extraordinario de dicha mixtura y su composición… ». Idazki horretan, aita Joseph de Echevarríak «mi discípulo» deitzen dio Joseph de Echevarría maisuari.

Alcalá de Henaresko organo horri buruzko aipu gehiago dauzkagu, Casiano Saez O.F.M.-k frai José de Echevarríari buruz idatzitako artikuluan:

«He aquí lo que dice el P. González sobre este último [órgano de Alcalá de Henares]: “Aunque en la multitud de sus registros no compite con los mayores de España, mas en la calidad y afinado de las voces (según lo atestiguan los más peritos Maestros de esta facultad) no se ha resuelto hasta ahora, si hay en la Europa algun otro que la compita. Todas las voces de cuarenta registros, que le componen son sumamente argentinas o de plata; y el artífice que le hizo fué un Religioso nuestro de la Provincia de Cantabria, llamado Fray José CHAVARRIA; cuyo apellido sólo es entre los maestros de la musica un entero panegiris de su excelencia en ella” (P.E. GONZALEZ: “Crónica Seráfica” Madrid 1725, parto 6, 456).

Exageradas nos parecerían estas ponderaciones, si no tuviésemos otro testimonio casi idéntico en las apreciaciones, pero más acreditado en la materia, por tratarse de uno de
esos “Maestros de esta facultad”, el P. Antonio Martin Coll que tantas veces puso sus manos sobre los teclados de este órgano, como organista que era del convento de Alcalá. De él tendremos ocasión de hablar en las columnas de esta revista. Por ahora nos contentaremos con citar lo que dice a nuestro propósito, en el prólogo de su obra
“Arte de Canto Llano”: que era este “órgano y nunca bien encarecido… dignísimo de que para su pulsación se escogiesen los mejores organistas” (P.A. MARTIN COLL, “Arte del Canto Llano”. Madrid 1714, prólogo)».[22]

1682an, adierazi dugun moduan, Arantzazuko organoa taxutu zuen. Urte horretan bertan, Palentziako katedraleko organoa eraiki zuen, katedral horretako kontu-liburuan jasota dagoen moduan:

« … En 3 de marzo de 82, entregue al Padre Fray Domingo de Aguirre quinientos reales por carta del Padre Fray Martin de Legina religioso franciscano y guardian del convento de Bilbao, que esta Santa Yglesia en su diputacion por orden del cabildo acordó se le diese al dicho convento, donde fué morador y asistía el Padre Fray José Chavarría quando vino hacer la fábrica del órgano en gratificación de la asistencia que tuvo en él y demás gastos que se habían hecho con sus personas y dinero que le habían dado
para sus necesidades en diferentes ocasiones … dió los quinientos reales al Padre Fray Domingo Aguirre para remitir a Bilbao dicha cantidad a dicho guardián». [23]

Izango ote du zerikusirik aipatutako frai Domingo Aguirrek izen bera daukan eta geroago hizpide izango dugun organogilearekin? Oraingoz ezin dugu ezer argitu.

1686an Tolosako (Gipuzkoa) Santa Maria elizako organoa eraiki zen. Trazaren egilea «Fr. Joseph de Hechabarría» izan zen, eta eraikuntza, berriz, Joseph de Echebarríari zor zaio, zeinari frantziskotarrak «mi discípulo» deitzen dion. Aita Donostiak ematen digu informazioa berriro ere[24]. Organo horri buruzko bere artikuluan, aita Donostiak organo horren kontratu, xedapen, eraikuntza eta berrikuspenerako agiriak kopiatu zituen. Gai horretan interesatutako irakurle guztiak artikulu horretara bidaltzen ditugu.

 

FRAI JUAN BAUTISTA DE TELLERIA

1668an Arantzazuko organoa eraiki zuen. Lehenago aipatu den bezala, organo horri buruzko dokumentu bat gordetzen da, zeinean haren eraikitzaileari buruzko datu biografiko batzuk ematen diren. «Hijo de Zerayn» izan zen eta limosnak erabili zituen Arantzazuko organoa eraikitzeko:
«a expensas de las limosnas que adquirió por los muchos órganos que hizo en Castilla, Navarra y otros países, en atención de haver sido nacido en la Venta de Aránzazu por casualidad de haver venido su madre en Romería [ … ] y haber sido novicio en este sobre dicho convento».[25]

Aita Luzuriaga kronikariak honako hau dio organo horren inguruan:

«fábrica de todos juegos, y admirable hechura, de mano de un religioso del mismo Convento, llamado Juan Bautista de ‘I’elleria, primoroso Maestro de Organos». [26]

Zoritxarrez, ez daukagu organogile horri buruzko datu gehiagorik.

 

FRAI DOMINGO DE AGUIRRE

Eraikitzaile honi buruzko albiste bakarrak aita frai Juan Ruiz de Larrinagaren azterketa batean aurkitu ditugu:

«Acreditó su fama en el ramo fuera también de la Orden con la construcción de órganos tan importantes como los siguientes: En Bilbao en 1710 el de Santiago, su iglesia matriz a cuenta de la villa; en Palencia hacia 1715 el de su Catedral; y en Sevilla en 1724, y siguientes los dos monumentales de su famosa Catedral. (Labayru; t. VI, p. 51 de su Historia General de Bizcaya; Villalba[P. Fr. Luis]. – Biblioteca Sacro Musical, Madrid, año 1916, n. 64, p. 82; Y Gestoso-Pérez, “Sevilla Monumental” t. II, p. 269)”.[27]

FRAI MANUEL JOAQUIN DE UNCETA

Frantziskotar honi buruz ere ez daukagu datu askorik. Egia esan, ez gaude ziur organo-eraikitzailea zen ala ez. Badakigu Zarauzko komentu frantziskotarreko organogilea izan zela. Katalogo honetan, Ms. 12. eta 795. signaturetan, 1751n eta 1752an hurrenez hurren, Manuel de Unceta delako bat agertzen da Arantzazuko santutegiko donado abeslari gisa.

Legazpiko udal-artxiboan paper-sorta bat gordetzen da, zenbait organori buruzko kontratuen, doikuntzen, tasazioen, txostenen eta egikaritze-planen minutak edo zirriborroak barne hartzen dituena.
Horietako askotan, frai Manuel de Unceta planen egilea dela edo plan horiek onartzen dituela aipatzen da. Oraingoz ezin dugu baieztatu bera izan ote zen organo horietako baten eraikitzailea.


 

[1] Arrue, Fr. José de, «La música de Iglesia en la Historia del País Vasco», op.cit. 851 orr.

[2] Ikusi Apéndice núm. 6. Libros de economía. 1637 Setiembre.

[3] Ikusi Apéndice núm. 6. Libros de economía. 1640 Octubre.

[4] Pastor. Julián, Historia de la Imagen y Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu (Madrid. M. Tello. 1880) 147 orr.

[5] Ikusi Apéndice núm. 6. Libros de economía. 1647 Agosto.

[6] Ikusi Apéndice núm. 6. Libros de economía. 1648 Enero.

[7] Uría y Uría, Trino de, «Papeletas de Temario musical – Apuntes para una cronología de órganos” en B.R.S.V.A.P., 1955. II.  264 orr.

[8] Estarillo. Fr. Antonio de. Razón de los guardianes… op. cit.,  3 orr.

[9] Ibídem, 4 orr.

[10] Ikusi Apéndice núm. 4.

[11] Donostia, José Antonio de “El órgano de Tolosa (Guipúzcoa), del año 1686» en Anuario Musical, Vol. X. año 1955,  121-136 orr.

[12] Estarillo. Fr. Antonio de, Razón de los guardianes…. op. cit., 4 orr.

[13] Lasa, Fr. José 1. «Aportación musical de Aránzazu» en Revista Aránzazu núm. 39. Año 1969,  95 orr.

[14] Estarillo, Fr. Antonio de, Razón de los guardianes ... , op. cit.,  7 orr.

[15] Ibídem,  7 orr.

[16] Ikusi Apéndice núm. 6. Libros de economía. 1814 Abril.

[17] Ikusi Apéndice núm. 6. Libros de economía. 1818 Febrero.

[18] Mújíca, Gregorio de, Monografía Histórica de la Villa de Eibar (Irún, Establecimiento Tipográfico de la Viuda de B. Valverde, 1910), 129 orr.

[19] Donostia, José Antonio de, “El órgano de Tolosa…”, op. cit., 121 orr.

[20] San Martín, J., “Noticia de músicos eibarreses entre los siglos XVII y XIX” en B.R.S.V.A.P. 1972, II Y III,  260 orr.

[21] Donostia, José Antonio de, Música y músicos en el País Vasco, B.V.A.P. núm. 5 (San Sebastián 1951), 74-75 y 87-92 orr.

[22] Saez, Casiano O.F.M., «Apuntes para la historia de la música española – Fr. José Etxebarría» en España Sacro Musical Año IV, Barcelona, 15 de Enero de 1933. Núm. XXXVII, 406-407 orr.

[23] Garcfa Chico, Esteban, «Documentos para el estudio del Arte En Castilla. Maestros de hacer órganos» en Anuario Musical, Vol. VIII, Año 1953,  225 orr.

[24] Donostia, José Antonio, «El órgano de Tolosa … » op. cit.

[25] Ikusi Apéndice núm. 4.

[26] Luzuriaga, J. Paraninfo celeste…, op.cit. L, 1,  149 zkia, f. 72.

[27] Larrínaga, Fr. Juan Ruiz de, La Tradición Artística de la Provincia Franciscana de Cantabria (San Sebastián, Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1923),  71 orr.