MUSIKA ESKOLA


1636an jada aipatzen ziren tipleak ekonomia-liburuetan. 1719an ordenaren estatutuak argitaratu ziren. Horietan arautzen zen donadoak, horrela deitzen baitziren musika-kaperako kide ziren haurrak, kantuan eta koruan ahotsei laguntzeko erabilgarria zen instrumenturen bat ikasten bakarrik aritu ahal zirela. Donado horien inguruan, zera dio aita Echevarríak:

«Lejos de ultrajar a la humand. se procura socorrerla, escogiendo p. tiples á niños necesitados á quienes se les enseña a leer y escribir con la música y Latinidad. En llegando a la edad prescrita por las Leyes, los mas de ellos profesan libremente y mantienen sin interrupción la Capilla compuesta de Solos Religiosos». [1]

Gainera, badakigu musikan soilik aritzen zirela, ezin zutelako ez predikari ez lektore izan, estatutuek ezartzen duten bezala:

«Los Donados Cantores de las Musicas de Arançaçu, y Bilbao, antes, que sean admitidos para Religiosos, sepan indispensablemente tañer Órgano, y la Gramatica necessaria; Y aunq profesen, nunca sean embiados à los Estudios de Artes, y Theologia, pues solo se admiten para servir en el Canto, y Organo de los Conventos: Y de lo contrario, se experimenta notable falta de Vicarios de Coro la qual para que no aya en la Provincia, en los Conventos de las quatro Naciones, se deben recibir, y reciban algunos, que sean a proposito para aprender canto llano, y Organo».[2]

6 edo 7 urtetik gorako haurrak onartzen ziren. Santutegiak eduki zituen kapera-maisuetako asko donado gisa egon ziren bertan. Hala, Francisco de Velderrain kapera-maisuak, “Ceremonial Seráfico de Cantabria” zeremonia-liburuaren egileak, liburuaren hitzaurrean kontatzen du Arantzazun donado abeslari aritu zela. Francisco de Ibarzábal[3] eta Fernando de Eguiguren[4] ere izan ziren donado abeslariak.

Udal-estatutuetan «castrati» abeslariak ere agertzen dira:

«Ni se admita alguno, que sea castrado de ambos lados, porque los tales, de experiencia se sabe, que quedan en breve tiempo inutiles para el servicio de la Orden: Y solo se podrá dispensar con alguno que además de tener los otros requisitos necessarios, se reconozca que será util, y provechoso, o necessario para la Musica de los Conventos de Maria Santissima de Aranzazu, ti de San Francisco de Bilbao por la destreza de tañer, cantar, y su ventajosa voz».[5]

donado abeslariez gain, 1747an ordenako nobizioak behartuta zeuden egunero musika gregorianoko eskola-ordu bat izateko eta ezin zuten ordenan profesatu horri buruzko ezagutza zabalik izan gabe.[6]

Aita Lizarraldek baieztatzen duenez, «en compañía de estos donados músicos se admitían a veces otros que querían perfeccionarse en el manejo de algún instrumento».[7] Badauzkagu, hain zuzen, Arantzazu musika-eskola zela frogatzen duten datuak. Baliteke lehenago aipatutako kasuetako bat 1640koa izatea; kontuetako baten arabera, 44 erreal eman ziren «pa el nobicio valenciano musico».[8]

1642an Roncesvallesko kalonjeek Eugui kapilaua bidali zuten Arantzazura:

«a aprender a tocar el bajan y que para cuando vuelva de aquel Santuario se compre dicho instrumento con todos sus requisitos». [9]

Tolosaz hitz egiten ari zela, aita Donostiak adierazi zuen 1670 aldera zera aipatzen zela agirietan: «se habla en los documentos de enviar a algunos jóvenes a Aránzazu a tocar (aprender a tocar) el bajón[10]». Eta herri berari dagokionez, baina 1707an, badakigu Tolosako Udalak Manuel de Galarraga Arantzazura bidali zuela korneta jotzen ikastera, «a tañer la corneta[11]». Hiru hilabete eman zituen santutegian.

Hala ere, Arantzazu ez zen bakarrik instrumentuen alderdian nabarmentzen. Berriro ere aita Lizarralderen hitzetan oinarrituko gara esateko Arantzazun lantegi bat, «bien calificado taller», egon zela, non koru-liburuak[12] prestatzen ziren. Arantzazuko koru-liburuak eskuz idatzi ziren: «fueron escritos a mano por el religioso P. Fr. Gaspar de Azcarraga por los años de 1689[13]». 1618an, Oñatiko San Migel parrokiak ordainketa hau egin zuen: «a frai pedro de Olazaran seis ducados por un libro que a hecho de canto llano para la dha. iglesia». [14]

Beharbada, kaperako musika-emanaldiez mintzatu aurretik, «Misa de Aranzazú» izeneko meza bati buruz hitz egin behar da; Kataluniako Liburutegian gordetzen da, Bartzelonan, eta Ms. 688/4 signatura dauka. Honako hau dio:

«MISSA / de Aranzazú: sexto Tono».

9 folioko koadernoa da (29,5 × 21), do 4 klabeko pentagrama bakarrean idatzita dago eta XVIII. mendearen amaierako idazki bat dauka; Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus eta Agnus otoitzak jasotzen ditu. Kataluniako Liburutegiko azalak honako hau dio:

«N.O 688/4, Aranzazú (s. XVIII) / Missa de VIe tó a una veu. Notació de cant pla / pero mensuralista».

Albistea interesgarria iruditzen zaigu, Arantzazuk musikaren eremuan zeukan ospearen berri ematen duelako.


 

[1] Echevarría, Ventura de, Breve noticia…, op.cit. fol. 10. Ikusi Apéndice núm. l.

[2] Estatutos Municipales… op, cit. Cap. I «De los donados», núm. 3.

[3] Ikusi Catálogo Ms. 795 y 648.

[4] Ikusi Catálogo Ms. 795 y 13.

[5] Estatutos Municipales…, op.cit Kap. 1, 3 zkia.,  6 folioa.

[6] Anasagasti, Pedro de, «Tradición musical en Aránzazu» en B.R.S.V.A.P., año 1961, 441-442 orr.

[7] Lizarralde, P. Adrián de, Historia de la Virgen… op. cit.,  374 orr.

[8] Ikusi Apéndice núm. 6. Libros de economía. 1640 Agosto.

[9] Donostia, José Antonio de, Música y músicos… op. cit., 38 orr.

[10] Donostia, José Antonio de, “El órgano de Tolosa…” op.cit., 135 orr.

[11] Larrínaga, Juan Ruiz de, «Un tolosano aprendiz de corneta» en Revista Aránzazu, 1 zkia., 1921 urtea, 135 orr.

[12] Lizarralde, P. Adrián de, Historia de la Virgen…, op.cit., 158 orr.

[13] Ibídem, 231 orr.

[14] Ibídem, 160 orr.