Fr. FRANCISCO DE CRISTÓBAL  (XVIII. m)

Ez dugu autore honen datu biografikorik

 Arantzazuko artxiboan Fray Francisco de Cristóbal-en zazpi ahotsetarako bi meza jasotzen dira, baina ez dugu autore honi buruzko datu biografikorik. Fray zehazpenak, erlijio-ordena bateko kide zela adierazten du, frantziskotarra agian?

Zatietan adierazten diren xehetasunetan, horietako obra bat 1726 eta 1742 bitartean hainbat  alditan interpretatu zen.

LANAK