FRAY MARTIN DE OARAVEITIA  (1735?-1797)

Autore honen lanak Jarabeitia edo Xarabeitia bezala sinatuak azaltzen dira. Fernando Abaunzak dio Bilbon 1717ko otsailaren 10ean jaio zen Martín Nicolás Jarabeitia izan daitekeela. “Villancicos en Basquence que se han de cantar en el Real e Imperial Convento de N. P. S. Francisco de la M[uy] N[oble] Villa de Bilbao” obran, organista eta kapera-maisua zela azaltzen da.

Bere izena, Olabarrieta-Ceberio (1757) eta Cenrruza (1762-63) organoen konponketetan, peritutza-lanekin lotua dago.

Arantzazun gordetzen den lau ahotsetarako Salvea ezagutzen da soilik.

BIBL.:

Ruiz de Larrinaga, J. “Nota bibliográfica. Un villancico vasco cantado en 1755 por los franciscanos de Bilbao”. La Gaceta del Norte, 28-XII-1923

Bagüés, Jon. Ilustración musical en el País Vasco: I. La música en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Donostia-San Sebastián: RSBAP, 1990

Abaunza, Fernando. Diccionario de músicos vascos. Registro electrónico, 2017.

LANAK