PABLO SOROZABALI EGINDAKO ELKARRIZKETA


 A Fondo programa

Aurkezlea:  Joaquin Soler Serrano.

TVE, 1979/11/4