Legezko abisua

1. Web honen titularraren izena

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten dizugu honako hau dela https://www.eresbil.eus/-ren titularra:

Sozietatearen izena:
Fundación Eresbil – Archivo Vasco de la Música
C.I.F. nº:
G75061200
Helbidea:
C/ Alfonso XI, nº 2, CP 20100, Errenteria, Gipuzkoa
Telefonoa:
943 000 868
Fax:
943 529 706
Posta elektronikoa:
bulegoa@eresbil.eus

2. Webgune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Web orri honetara sartzeak “erabiltzaile” izaera ematen dio, eta horrek esan nahi du espresuki eta inolako zalantzarik gabe onartzen dituela https://www.eresbil.eus/ webgunean argitaratuta dauden baldintza orokorrak, web-era sartzen den unean. Beraz, erabiltzaileak erabilera-baldintza orokor hauek irakurri beharko ditu web honen bidez emandako zerbitzuetara sartzeko eta, hala badagokio, horiek erabiltzeko proposatzen den bakoitzean, aldaketak egon baitatezke.

Alde horretatik, “erabiltzailetzat” hartuko da https://www.eresbil.eus/-en garatzen diren doako edo kostu bidezko zerbitzu eta jardueretan sartu, nabigatu, erabili edo parte hartzen duen pertsona.

2.1. Xedea eta aplikazio eremua

Erabilera-baldintza orokor hauek arautzen dituzte https://www.eresbil.eus/-en sarbidea, nabigazioa eta erabilera, bai eta edukiak erabiltzearen ondoriozko erantzukizunak ere, hala nola testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, bai eta jabetza intelektual eta industrialari buruzko nazioarteko itunen eta lege nazionalen babespeko beste edozein sorkuntza ere.

Eresbil Fundazioa – Musikaren Euskal Artxiboa (aurrerantzean ERESBIL) zerbitzuak erabili eta/edo kontratatzeko baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu. Baldintza orokor hauek ordezko aplikaziorako dira.

2.2. Zerbitzuak eskuratu eta erabiltzeko baldintzak

 1. Hasiera batean, https://www.eresbil.eus/helbidera sartzea librea eta doakoa da. Hala ere, zerbitzu eta eduki batzuk zerbitzua edo produktua aldez aurretik kontratatzearen mende egon daitezke, eta kasu horietan aplikagarriak izango dira ERESBILek kontratazioaren aurretik bere esku jarriko dituen baldintza bereziak.
 2. Webgune honetako zerbitzuak erabili nahi dituzten adingabeek gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien aldez aurreko baimena izan beharko dute, eta horiek izango dira beren ardurapeko adingabeek egindako ekintzen erantzule bakarrak.
 3. Webgune honetako zerbitzuak erabili nahi dituzten adingabeek gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien aldez aurreko baimena izan beharko dute, eta horiek izango dira beren ardurapeko adingabeek egindako ekintzen erantzule bakarrak.
 4. Erabiltzaileak bermatzen du webgune honetako harpidetza-formularioen bidez emandako informazio guztia zilegia, benetakoa, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da Eresbili berehala jakinaraztea emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa.
 5. Erabiltzaileak ez du birusik, programarik, makrorik edo beste edozein karaktere-sekuentziarik sartuko web honetako sistema informatikoak kaltetu edo aldatzeko; baliabideen kontsumo masiboaren bidez beste erabiltzaile batzuen sarbidea oztopatuko du; web honetan sartutako datuak publizitaterako atzituko ditu; web honetan erreproduzitu, kopiatu, banatu, eraldatu edo hirugarrenen eskura jarriko ditu webgune honetako edukiak; web guneko zerbitzu industrialen bidez, jabetza intelektualaren bidez akzioak egingo ditu.
 6. https://www.eresbil.eus/webgunean zerbitzu bat erabiltzeko edo/eta kontratatzeko, erabiltzaileak erregistratu egin beharko balu, erabiltzaileak informazio egiazkoa eta zilegia eman beharko luke. Erregistratzearen ondorioz erabiltzaileari pasahitz bat emango balitzaio, erabiltzailea arduraz erabiltzeko eta zerbitzu horietara sartzeko pasahitza isilpean gordetzeko konpromisoa hartzen du. Ondorioz, Erabiltzaileen ardura da ematen zaien edozein identifikatzaile eta/edo pasahitz behar bezala zaintzea eta isilpean gordetzea, eta konpromisoa hartzen dute haien erabilera hirugarrenei ez lagatzeko, ez aldi baterako ez betiko, ezta kanpoko pertsonei sartzen uzteko ere. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da hirugarren batek zerbitzuak legez kontra erabiltzea, baldin eta horretarako pasahitza erabiltzen badu ardurarik gabe erabiltzeagatik edo erabiltzaileak pasahitza galtzeagatik. Pasahitzak lapurtu, galdu edo baimenik gabe sartuz gero, Erabiltzailea izango da pasahitza berehala ERESBILi jakinaraztearen arduraduna, pasahitza ezeztatu ahal izateko. Eresbil ez da inola ere baimenik gabeko hirugarrenek egindako ekintzen erantzule izango, Erabiltzaileak aipatutako jakinarazpena egiten ez duen bitartean.

3. Jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak

Eresbil https://www.eresbil.eus/osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialaren eskubideen titularra da, marka, izen komertziala edo ikur bereizgarria barne. Bereziki, eta modu ez mugatzailean, egile-eskubideek, diseinu grafikoak, iturburu-kodeak, logoek, testuek, grafikoek, ilustrazioek, argazkiek, soinuek eta webguneko gainerako elementuek babesten dituzte.

https://www.eresbil.eus/helbidean sartzeak edo nabigatzeak ez du esan nahi Erabiltzaileari bere jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei uko egin behar zaienik erabilera pertsonalerako ERESBILi dagokionez.

Horregatik, erabiltzaileak aitortzen du https://www.eresbil.eus/webguneko eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, merkaturatzea, eraldatzea, berrerabiltzea, jendaurrean jakinaraztea eta, oro har, beste edozein ustiapen-modu erabiltzea, baldin eta Eresbilen berariazko baimen idatzirik ez badu, jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideak urratzea dela.

https://www.eresbil.eus/-ri Internet bidez borondatez helarazitako datu pertsonaltzat hartzen ez den informazio guztia (edozein ohar, iradokizun, ideia, grafiko eta abar barne hartuta) ERESBILen jabetza esklusiboa izango da, eta hark izango ditu erabiltzeko eskubide mugagabeak, eta horregatik ez du inolako konpentsaziorik sortuko haren alde, ezta beste inoren alde ere.

4. Pribatutasun-politika

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (DBLO) betez, jakinarazten dizugu https://www.eresbil.eus/web orriaren bidez ematen dizkiguzun datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko direla eta ERESBILen titulartasuneko fitxategi automatizatu batean sartuko direla, helbide honetan: Alfontso XI.a kalea 2, PK 20100, Errenteria, eta Datuak behar bezala inskribatuta daude.

Datu pertsonalak biltzeko inprimaki elektronikoa dagoen orrietan adierazten den helbururako erabiliko dira zure datu pertsonalak. Era berean, mugarik gabe gorde ahal izango dira, zure eskaerari erantzuteko eta gure jarduerarekin zerikusia duen eta zure interesekoa izan daitekeen informazioa (kanal arrunt edo elektronikoen bidez) bidaltzeko, berariaz kontrakoa adierazten duzun arte.

Era berean, jakinarazten dizugu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak balia ditzakezula, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera. Horretarako, gutun ziurtatua edo baliokidea bidali beharko duzu, zure NANaren fotokopiarekin batera, helbide honetara: Alfonso XI kalea 2, PK 20100, Errenteria, Gipuzkoa.

 

Erregistro elektronikoko edozein inprimakitan agertzen diren nahitaezko eremuak betetzen ez badira, ERESBILek ezin izango dio zure eskaerari erantzun.

Erabiltzaileak bermatzen du ERESBILi emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta datu horietan egindako edozein aldaketa jakinarazteaz arduratzen da. Erabiltzailea izango da ERESBILi edo beste edozein hirugarreni, datu faltsu, zehaztugabe, osatu gabe edo eguneratu gabe formularioak betetzeagatik, eragin diezaiokeen edozein kalte edo galeraren erantzule bakarra, zuzenean edo zeharka. Erabiltzaileak ezin izango du hirugarrenen datu pertsonalik jaso pribatutasun-politika honetan ezarritakoari buruzko aurretiazko baimen informaturik ez badu, eta hura sartzeko erantzule bakarra izango da.

Eresbilek emandako zenbait zerbitzuk datu pertsonalen babesari buruzko aurreikuspen espezifikoak dituzten baldintza bereziak izan ditzakete, eta, beraz, kasu bakoitzeko baldintza bereziak aplikatuko dira. Baldintza partikularrek arautzen ez duten guztian, baldintza orokorrak aplikatuko dira.

Pribatutasun-politika honetan jasota daude. 18 urtetik beherako haur eta gazteei ohartarazten zaie gurasoen edo tutoreen baimena izan behar dutela ERESBILen webgunean datu pertsonalak emateko.

Eresbilek beharrezko neurriak hartu ditu datu pertsonalak baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko, kontuan hartuta une oro teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta dauden arriskuak, giza ekintzatik edo ingurune fisiko edo naturaletik datozenak.  Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla menderaezinak.

5. Erantzukizunen eta bermeen araubidea

 

 1. Eresbilek ez du bermatzen https://www.eresbil.eus/webguneko zerbitzuen edo informazioaren fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna edo zehaztasuna; beraz, erabiltzaileak bertan jarritako erabilgarritasun-iruzurraren edo igurikimenen ondoriozko edozein motatako kalte-galeren zuzeneko edo zeharkako erantzukizun baztertzen du.
 2. Eresbilek adierazten du neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu dituela, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren arabera, webguneak behar bezala funtziona dezan eta birusik eta osagai kaltegarririk egon ez dadin; hala ere, ezin da erantzule egin: (a) https://www.eresbil.eus/webgunean jasotako edukien eta zerbitzuen jarraitutasuna eta erabilgarritasuna; (b) eduki horietan akatsik ez egotea, eta gerta litekeen edozein akatsen zuzenketa (www.bilps/htterinos/virus);
 3. Erabiltzailea izango da hirugarrenen aurrean erantzule bakarra, pertsonalki edo bere izenean https://www.eresbil.eus/helbidera bidalitako edozein komunikazioren aurrean, bai eta webgune honetako edukiak eta zerbitzuak legez kanpo erabiltzearen erantzule ere.
 4. Eresbilek beretzat gordetzen du https://www.eresbil.eus/helbidera sartzeko aukera aldi baterako eta aldez aurretik jakinarazi gabe eteteko eskubidea, mantentze-lanak, konponketak, eguneratzeak edo hobekuntzak direla-eta. Inguruabarrek ahalbidetzen badute, Eresbilek ohar bat argitaratuko du bere webgunean, zerbitzuak eteteko aurreikusitako data adierazita.
 5. Hala badagokio, https://www.eresbil.eus/webgunean dauden beste webgune batzuetarako estekek ERESBILek inolako erantzukizunik hartzen ez duen webguneetara eraman zaitzakete; izan ere, ez du horien gaineko inolako kontrolik, eta horren helburua erabiltzaileari beste informazio-iturri batzuen berri ematea da. Beraz, Erabiltzaileak, bere erantzukizunpean, edukira jotzen du eta horietan ezarritako erabilera-baldintzetan.
 6. Eresbil ez da arduratzen Erabiltzaileek beren webguneko eduki eta zerbitzuez egin dezaketen erabileraz. Ondorioz, ez du bermatzen Erabiltzaileek aipatutako eduki eta zerbitzuen erabilera erabilera-baldintza orokor hauetara egokituko denik, ezta modu arduratsuan egingo dutenik ere.

6. Iraupena eta aldaketa

 1. Eresbilek beretzat gordetzen du sartzeko baldintza orokor hauek, osorik edo partzialki, aldatzeko eskubidea, aldaketak https://www.eresbil.eus/helbidean argitaratuz. Era berean, web gunean egoki iritzitako aldaketak egin ahal izango ditu aldez aurretik jakinarazi gabe, eta eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita eduki eta zerbitzu horiek aurkezteko edo aurkitzeko modua ere. Ondorioz, indarrean daudela ulertuko da erabiltzailea https://www.eresbil.eus/helbidera sartzen den unean argitaratuta dauden baldintza orokorrak; beraz, Erabiltzaileak aldian-aldian irakurri beharko ditu erabilera-baldintza horiek.
 2. Baldintza partikularretan xedatutakoa gorabehera, ERESBILek orrialdeko edukietarako sarbidea amaitutzat eman, eten edo eten ahal izango du edozein unetan, aurreabisurik behar izan gabe, erabiltzaileak kalte-ordainik eskatzeko aukerarik izan gabe.

7.Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzio-eskumena

Eresbilen eta Erabiltzailearen artean ezarritako harremanek indarrean dagoen araudian legeria aplikagarriari eta jurisdikzio eskudunari buruz xedatutakoa bete beharko dute. Hala ere, araudiak alderdiei foru baten mende jartzeko aukera aurreikusten dien kasuetan, ERESBIL eta Erabiltzailea, beste edozein foruri espresuki uko eginez, Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira.