JOANES DE ANCHIETA ETA AITA DONOSTIA

Joanes de Anchietaren musika-lanaren hedapenaren historiako kapitulu interesgarri bat, Aita Donostiak euskal musikariaren musika-lan osoak argitaratzeko egindako ahalegin goiztiarra izan zen. Hori Eusko Ikaskuntzaren baitan gertatu zen, Aita Donostiak berak 1926 eta 1936 bitartean Musika eta Dantza Sailaren ardura izan zuen garaian.

Lehen berria Eusko Ikaskuntzaren Batzorde Iraunkorraren 1930eko apirilaren 14ko Bilkuraren informazioan aurkitzen dugu:

“En la carta antes aludida del P. Donostia, indicaba éste el deseo de que la Sociedad publique las obras inéditas del músico azpeitiano Anchieta, de fines del siglo XV, algunas de las cuales se encuentran en Tarazona, donde el musicógrafo catalán Mossen Anglés ha obtenido fotocopias de ellas para la Biblioteca de Cataluña. Indicaba el P. Donostia la conveniencia de que el Sr. Apraiz se pudiera [sic] al habla en Barcelona con Mossen Anglés para obtener reproducción de estas fotocopias para que de todas suertes la Sociedad las conserve en sus archivos. Así lo acordó la Junta, expresando su conformidad con los deseos del P. Donostia de publicar más adelante dichas obras si asi lo estima conveniente.”[1]

Bi hilabete geroago, 1930eko ekainaren 29ko Batzorde Iraunkorraren Bilkuran informazio berria jaso zen:

“Igualmente dio cuenta el Sr. Apraiz de haber tratado en Barcelona con Mossen Anglés y con el Director de la Biblioteca de Cataluña, acerca de las copias que ésta posee de obras inéditas del músico Anchieta, ofreciendo aquellos toda clase de facilidades para que la Sociedad obtuviera fotocopias de las mismas, las cuales se había acordado confiar al fotógrafo Sr. Mas.”[2]

Aita Donostiaren Artxiboko dokumentu batek, datarik gabekoa eta ziurrenik Aita Jorge de Riezuk egina, Aita Donostiak Joanes de Anchietaren lanen transkripzioei egiten die erreferentzia:

“TRANSCRIPCIONES DE OBRAS MUSICALES DE JUAN DE ANCHIETA, tomadas de los Archivos de Tarazona y Segovia y reducidas a partituras por el P. Donostia, en vistas a la edición que preparaba de las obras musicales de dicho Maestro e ilustre guipuzcoano. El Manuscrito del P. Donostia se guarda en el INSTITUTO ESPAÑOL DE MUSICOLOGÍA (Barcelona, Egipcíacas 15-3º). Consta de tres cuadernos apaisados, cuyo contenido es el siguiente:

I. 1 – 7 orr.: Spiritus et alme orphanorum Paraclite (de la Missa Rex Virginum amator)
8 – 48 orr.: Missa (no tropada) a 4 voces mixtas
II. 49 – 78 orr.: (prosigue la Missa no tropada)
79 – 93 orr.: Magnificat 1º, a 4 voces mixtas (incompleto?)
94 – 112 orr.: Salve
113 – 127 orr.: Magnificat 2º, a e voces mixtas
128 – 132 orr.: Virgo et Mater, motete
pág. 133 – 141: Gloria (de la Miss atropada)
III. 142 – 163 orr.: (prosigue el Gloria) Credo
164 – 168 orr.: Rex Virginum amator (de la Miss atropada)
168 orr. Lista de obras de Anchieta conservadas en la Cat. de Segovia
169 – 173 orr.: Oh bone Ihesu, motete a 4 voces mixtas
174 – 180 orr.: Domine, ne memineris, motete a 4 v. iguales de hombre
181 – 183 orr.: Domine, ne secundum, motete a 3 voces iguales
184 – 185 orr.: Conditor alme siderum, himno
186 – 187 orr.: Fin del Magnificat
188 – 195 orr.: Libera me, a 4 voces mixtas

Orri solteetan:

Virgo et Mater, a 4 voces mixtas
Rex Virginum amator
Domine Jhesu Christe
Virgo et Mater
Et incarnatus est (de la Missa no tropada, 38-40)”

Eranskinean ikus daitekeen bezala, hiru koadernoek (ERESBILek horien kopia gordetzen du), transkripzioak noiz hasi eta amaitzen ziren zehazten dute, Aita Donostiak zehaztasunerako zuen ohiturei jarraituz. Horri esker, jakin dezakegu transkripzio gehienak Aita Donostiak egin zituela 1931ko azarotik 1932ko ekainaren 6ra bitartean.

Garai hartako iparraldeko egunkari batean irakur daitekeenez, proiektuak nolabaiteko dimentsio publikoa ere bazuen:

“… Joanes Ancheta (1450-1553), maître de chapelle, Guipuzcoan qui écrivit des meses, des motets et dont l’oeuvre très importante será très prochainement éditée par les soins du R.P. Donostia.”[3]

Zer gertatu zen proiektua geldiarazteko? Ezer gutxi dakigu, ziur aski beste musika proiektu batzuek atzeratu zuten edizioaren aurrerapena.

1932an Segovian katedraleko artxiboko eskuizkribuetatik zuzenean, “bi kandelarekin, argi elektrikorik ez zegoelako” egindako azken transkripzioen ondoren, hiru lan bakarrik, Conditor alme siderum, Magnificat-aren amaiera, eta Libera me koadernoetan agertzen dira 1936an transkribatuak.

Libera me obraren hasieran argi eta garbi adierazten du transkripzio lana egitera bultzatu zuen arrazoia: “Bartzelonan hasia. 1936ko apirila – Musikologia Kongresua.”

Bartzelonako kongresuan irakurritako txostenean, Aita Donostiak partituraren 185 orrialde partitura berreraiki nahi zuela adierazten zuen.

Hirugarren koadernoko 191. orrialdean, Aita Donostiak egindako azken transkripzioa dago: Libera me-ko Dies illa, eta amaieran data adierazten du: “Lecaroz 30/Junio/1936”.

18 egun geroago, 1936ko uztailaren 18an, garai luze eta ilun bat hasi zen Espainian Gerra Zibila hasi zenean, hainbeste eta hainbat proiektu kultural geldiarazi zituena..”

 

GEHIGARRIA

 

Koadernoetan sartutako datak:

I.

1 – 7 orr.: Spiritus et alme orphanorum Paraclite [Hasiera: “16.XI.1931”; Amaiera: “Bibliotheque Nationale / Paris / 23.XI.1931 – midi / P. José Antº de / Donostia / d’après les photocopies de Barcelona”]

8 – 48 orr.: Missa (no tropada) [Amaiera: “29.XI/1931/ 11 h. ½ / Paris / Cayre’s Hotel/ P, José Antº / de Donostia”]

II.

49 – 78 orr.: (prosigue la Missa no tropada) [Amaiera: “4.XII.1931 / Paris. Cayre’s Hotel / P. J. Antº de Donostia / 11 mañana”]

79 – 93 orr.: Magnificat 1º, a 4 voces mixtas [Amaiera: “10.XII.1931/ Paris. Cayre’s Hotel / 10 ½ matin”]

94 – 112 orr.: Salve [Amaiera: “Paris.- 12-XII-1931 – Cayre’s Hotel / 5 ¼ h. après-midi / P. José Ant de Donostia”]

113 – 127 orr.: Magnificat 2º, a e voces mixtas [Amaiera: “Paris – 14.XII.1931 – Cayre’s Hotel / P. Jose Antº de Donostia”]

128 – 133 orr.: Virgo et Mater, motete [Amaiera: “Cayre’s / Hotel / Paris / 15-XII-1931 / P. J. Antº / de D.”]

133 – 144 orr.: Gloria (de la Miss atropada) [Amaiera:] “Bib. Cons. 9.XII.1931 / 10 ½ mañana”.

III.

142 – 163 orr.: (prosigue el Gloria) Credo [Final: “Lecaroz 18.- I -1932 / 8 ½ h. matin / P. J. Antº de Donostia / transcripsit”]

164 – 168 orr.: Rex Virginum amator (de la Miss atropada)[ Amaiera: “P.J.A. à Sancto / Sebastiano/ transcriptsit / 14.II.1931 / 2ª transcriptio / 6.II.1932 Lecaroz”]

168 Segoviako Katedralean gordetako Anchietaren obren zerrenda

169 – 173 orr.: Oh bone Ihesu, motete a 4 voces mixtas [Hasiera:] “Catedral Segovia.- 5 Junio 1932”; [Final:] “Segovia / 5 Junio 1932 / Sala capitular / pequeña de / la Catedral / 6 ½ tarde… / con dos velas / por no haber luz / eléctrica”.

174 – 180 orr.: Domine, ne memineris, motete a 4 v.i. [Amaiera: “Segovia . 6 Junio 1932. 11 mañana”]

181 – 183 orr.: Domine, ne secundum, motete a 3 v.i. [Amaiera: “Segovia / Catedral / 12 mañana / 6 Junio / 1932 / P. J. Antº de D.”]

184 – 185 orr.: Conditor alme siderum, himno [Amaiera: “18. Abril /1936 / Barna”

186 – 187 orr.: Fin del Magnificat [Final: “esto está en la mitad / de una página: en la / otra mitad comienza / otro Magnificat ¿de quien?”]

188 – 195 orr.: “Libera me de Anchieta a 4 / Comenzado en Barcelona. Abril 1936 – Congreso de musicología.”; 191orr. [ “Dies illa”ren amaiera:] “Lecaroz 30 / Junio / 1936”; 195 orr.tik amaierara: “30 Junio 1936”.

[1] Eusko-Ikaskuntza’ren Deia – Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos. 46. buletina (1930- 2º tr.).

[2] Eusko-Ikaskuntza’ren Deia – Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos. 47. buletina (1930- 3er tr.).

[3] La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, 1932/09/19