Inicio de la página-EU

AYUDAS A LA ACCESIBILIDAD-EU

Euskal Herriko musika argitaletxeak

(s. XV - 1950)


PUBLIKAZO INTERESGARRIAK: XIX. MENDEA


1802. Instrucción metódica, expeculativa y práctica, para enseñar a cantar y tañer la música moderna y antígua D. Mateo Antonio Pérez de Albeniz-ena. Donostia: Antonio Undiano inprenta, 1802. Lehen euskal musika publikazio aipagarria. +infor.

________________________________________

1813. París. Zortzico. Chanson eta Danse Biscaíne. Bi zortziko, lehena Conde de Peñaflorida-k konposatua eta N. Paz-ek konpodua; bigarrena, Mme. Mazarredo-ren obra. EN : Collection des airs espagnols avec accomp.ment de piano et guitare, Mme. Narcisse Paz-ek prestatua. José Antonio de Donostia-k aurkitua.

________________________________________

1824. París.Tres cuartetos de J. C. Arriaga por Phillipe Petit. Arriagak, bizirik zegoela, publikatutako obra bakarrak. +infor.

________________________________________

1826. Donostia. J.I. Iztueta-ren Euscaldun anciña ancinaco. Donostia: imp. Ignacio Ramón Baroja, 1826. Inprimatutako Euskal konposizio profano herrikoien lehen alea. +infor.

________________________________________
 

1850. Madril. Ildegonda, Emilio Arrieta-ren opera, Navarroren Madrileko kalkografian grabatua.

________________________________________

1852-… Madril. Lira Sacro Hispana, Hilarión Eslava-k hasitako musika-erlijiosoko bilduma, M. Martín Salazarrek publikatua. Eslava, Ledesma, Aranguren, eta abarren obrak argitaratzen ditu. 1853an, Eslava berak Museo Organico bilduma hasi zuen.

________________________________________

1862-... Donostia. J.A. Santestebanen Colección de Aires Vascongados, Almacén de Música Santesteban-ek publiktua (imp. Fouquert, planchas de Baudon). +infor.

________________________________________

1864. Donostia. J.J. Santesteban-en Método teórico práctico de canto llano. Donostia: imp. Ignacio Ramón Baroja. +infor.

________________________________________

1870. Baiona. J. P.J. Salaberri-ren Chats populaires du Pays Basque. Baiona: Viuda de Lamaignère-k inprimatua, 1870. +infor.

________________________________________

1879. Donostia. J.A. Santesteban-en Ópera Pudente. Donostia: Almancén de Música (planchas de Baudon, París). +infor.


 


ERESBIL

Musikaren euskal artxiboa
Tel.: (34) 943-000868 • Fax: (34) 943-529706
E-mail: bulegoa@eresbil.eus