Inicio de la página

AYUDAS A LA ACCESIBILIDAD

Editoriales musicales de Euskal Herria

(s. XV-1950)


Colección de aires vascongados de J.A. Santesteban

Cubierta de Colección de Aires Vascongados

Colección de 81 canciones para canto y piano. Primer premio en el Concurso de Viena en 1876. Folkoristas como F. Pedrell y compositores de la talla de Bretón estimaron mucho esta obra.

En 1981 la editorial Sendoa publica la reimpresión facsímil de la edición de  Almacén de Música de Santesteban.

 

Incluye las siguientes piezas:

 1. Iru damacho ; 2. Guernicaco arbola ; 3. Chanton piperri ; 4. Arantza zorrotza ; 5. Aita Meagher-ec ; 6. Ezcon berriac ; 7. Contzeci ; 8. Amairu puntucua ; 9. Nere maitiarentzat ; 10. Adio euscal-erriari ; 11. Contzecirentzat ; 12. Nere andrea ; 13. Nere senarra ; 14. Izar eder bat ; 15. Tercioen etorrera ; 16. Potagiarena ; 17. Ay ori begui ederra ; 18. Zaldi baten bicitza ; 19. Ill nai eta ecin ill ; 20. Illargui eder ; 21. Fueroac ; 22. Belaun chingoa ; 23. Amorez eria ; 24. Upelategui ; 25. Toto pintocho ; 26. Celebrequeriac ; 27. Nere consolagarria ; 28. Azeri dantza ; 29. Maintoni ; 30. Chacolin ; 31. Burni-bideari jarritaco zortzicoa ; 32. Sacristau zat baten diabruqueria ; 33. Lo! lo!lo! ; 34. Aita arren semeai ; 35. Aita San Antonio ; 36. Beltzerana ; 37. Mari Domingui ; 38. Nere maite polita ; 39. Artzai canta ; 40. Mutil! mutil! ; 41. Iru erregue orianteco ; 42. Iru juecen erabaquia ; 43. Goacen goacen ; 44. Charmangarria cera ; 45. Erregueen adoracioa ; 46. Pelegrinuac ; 47. Nere maiteari ; 48. Arzayac ; 49. Jardinzayen zortzicoa ; 50. Pareric gabea ; 51. Dama bat ; 52. San Sebastian ; 53. Jardinzayen bigarren zortzicoa ; 54. Madalen; 55. Ondarrabia Chiquia; 56. Francisco Ezquibel Juanari; 57. Glu glu glu; 58. Erucariya; 59. Ormachulo; 60. Ay au penaren andia; 61. Pello Josepe; 62. Frascu Chomin; 63. Choriñoa caiolan; 64. Mariya nora suaz; 65. Nere onguille maiteari; 66. Izar ederra; 67. Aiñhara; 68. Cantari euscalduna; 69. Nere amac balequi; 70. Sugana manuela; 71. Nere etorrera; 72. Yzazu nitzas cupira; 73. Inchauspeko alaba; 74. Jeiki jeiki; 75. Zure besoetan; 76. Erreguiña maitea; 77. A Guetaria; 78. Jorrai dantza; 79. Abesoarren bandera; 80. Bordon dantza; 81. Ezpata dantza
 

Cancionero Euskomedia

                  Volver

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


ERESBIL

Archivo vasco de la música
Tel.: (34) 943-000868 • Fax: (34) 943-529706
E-mail: bulegoa@eresbil.eus